Čínsky kalendár...

Ako určiť znamenie podľa čínskeho kalendára?

Niektorí naši klienti by radi podarovali nejakú mincu z edície Australia Lunar svojim známym a blízkym. Nie je však ľahké určiť, v ktorom znamení sa daná osoba narodila. Čínsky nový rok totiž nezačína a nekončí presne 1. januára ako náš, ale je určený podľa lunárneho kaledára.

Aby sme našim klientom určenie znamenia zjednodušili, tu nájdete presné dátumy čínskeho kalendára...

(zdroj: www.TimeAndDate.com)

Znamenie
          Dátum
Charakteristika osobnosti

Rat

(myš / potkan)

 • Feb 10, 1948 – Jan 28, 1949
 • Jan 28, 1960 – Feb 14, 1961
 • Feb 15, 1972 – Feb 2, 1973
 • Feb 2, 1984 – Feb 19, 1985
 • Feb 19, 1996 – Feb 6, 1997
 • Feb 7, 2008 – Jan 25, 2009
 • Jan 25, 2020 – Feb 11, 2021
Vynachádzavý, štedrý, úspešný, populárny, zvedavý

Ox

(byvol / vôl)

 • Jan 29, 1949 – Feb 16, 1950
 • Feb 15, 1961 – Feb 4, 1962
 • Feb 3, 1973 – Jan 22, 1974
 • Feb 20, 1985 – Feb 8, 1986
 • Feb 7, 1997 – Jan 27, 1998
 • Jan 26, 2009 – Feb 13, 2010
 • Feb 12, 2021 – Jan 31, 2022
Dôverčivý, čestný, trpezlivý, konzervatívny, silný

Tiger

(tiger)

 • Feb 17, 1950 – Feb 5, 1951
 • Feb 5, 1962 – Jan 24, 1963
 • Jan 23, 1974 – Feb 10, 1975
 • Feb 9, 1986 – Jan 28, 1987
 • Jan 28, 1998 – Feb 15, 1999
 • Feb 14, 2010 – Feb 2, 2011
 • Feb 1, 2022 – Jan 21, 2023
Citlivý, tolerantný, odvážny, aktívny, prispôsobivý

Rabbit

(zajac)

 • Feb 6, 1951 – Jan 26, 1952
 • Jan 25, 1963 – Feb 12, 1964
 • Feb 11, 1975 – Jan 30, 1976
 • Jan 29, 1987 – Feb 16, 1988
 • Feb 16, 1999 – Feb 4, 2000
 • Feb 3, 2011 – Jan 22, 2012
 • Jan 22, 2023 – Feb 9, 2024
Srdečný, milý, jemný, súcitný, zhovievavý

Dragon

(drak)

 • Jan 27, 1952 – Feb 13, 1953
 • Feb 13, 1964 – Feb 1, 1965
 • Jan 31, 1976 – Feb 17, 1977
 • Feb 17, 1988 – Feb 5, 1989
 • Feb 5, 2000 – Jan 23, 2001
 • Jan 23, 2012 – Feb 9, 2013
 • Feb 10, 2024 – Jan 28, 2025
Oduševnený, inteligentný, veselý, energický, innovatívny

Snake

(had)

 • Feb 14, 1953 – Feb 2, 1954
 • Feb 2, 1965 – Jan 20, 1966
 • Feb 18, 1977 – Feb 6, 1978
 • Feb 6, 1989 – Jan 26, 1990
 • Jan 24, 2001 – Feb 11, 2002
 • Feb 10, 2013 – Jan 30, 2014
 • Jan 29, 2025 – Feb 16, 2026
Okúzlujúci, predvídavý, romantický, vnímavý, zdvorilý

Horse

(kôň)

 • Feb 3, 1954 – Jan 23, 1955
 • Jan 21, 1966 – Feb 8, 1967
 • Feb 7, 1978 – Jan 27, 1979
 • Jan 27, 1990 – Feb 14, 1991
 • Feb 12, 2002 – Jan 31, 2003
 • Jan 31, 2014 – Feb 18, 2015
 • Feb 17, 2026 – Feb 5, 2027
Usilovný, priateľský, dômyselný, talentovaný, múdry

Sheep/ Goat

(ovca / koza)

 • Jan 24, 1955 – Feb 11, 1956
 • Feb 9, 1967 – Jan 29, 1968
 • Jan 28, 1979 – Feb 15, 1980
 • Feb 15, 1991 – Feb 3, 1992
 • Feb 1, 2003 – Jan 21, 2004
 • Feb 19, 2015 – Feb 7, 2016
 • Feb 6, 2027 – Jan 25, 2028
Umelecký, pokojný, zdržanlivý, šťastný, láskavý

Monkey

(opica)

 • Feb 12, 1956 – Jan 30, 1957
 • Jan 30, 1968 – Feb 16, 1969
 • Feb 16, 1980 – Feb 4, 1981
 • Feb 4, 1992 – Jan 22, 1993
 • Jan 22, 2004 – Feb 8, 2005
 • Feb 8, 2016 – Jan 27, 2017
 • Jan 26, 2028 – Feb 12, 2029
Duchaplný, živý, prispôsobivý, vtipný, zvedavý

Rooster

(kohút)

 • Jan 31, 1957 – Feb 17, 1958
 • Feb 17, 1969 – Feb 5, 1970
 • Feb 5, 1981 – Jan 24, 1982
 • Jan 23, 1993 – Feb 9, 1994
 • Feb 9, 2005 – Jan 28, 2006
 • Jan 28, 2017 – Feb 15, 2018
 • Feb 13, 2029 – Feb 2, 2030
Sbozretný, čestný, komunikatívny, motivovaný, presný

Dog

(pes)

 • Feb 18, 1958 – Feb 8, 1959
 • Feb 6, 1970 – Jan 26, 1971
 • Jan 25, 1982 - Feb 12, 1983
 • Feb 10 1994 – Jan 30, 1995
 • Jan 29, 2006 – Feb 17, 2007
 • Feb 16, 2018 – Feb 4, 2019
 • Feb 3, 2030 – Jan 22, 2031
Lojálny, čestný, zodpovedný, odvážny, srdečný

Pig

(prasa)

 • Feb 8,1959 – Jan 27, 1960
 • Jan 27, 1971 - Feb 14, 1972
 • Feb 13, 1983 - Feb 1, 1984
 • Jan 31, 1995 - Feb 18, 1996
 • Feb 18, 2007 - Feb 6, 2008
 • Feb 5, 2019 – Jan 24, 2020
 • Jan 23, 2031 – Feb 10, 2032
Úprimný, tolerantný, usilovný, čestný, optimistický

 

A ešte... Informácia navyše...

Vedeli ste, že v čínskom kalendári je každý tretí rok priestupný?

Bežný čínsky rok má dvanásť mesiacov. No priestupný rok má trinásť mesiacov a nastáva každé tri roky. Najbližší priestupný rok bude v roku 2015 - rok ovce.