Ako nakupovať

Momentálne je už k dispozícií náš online cenník, ktorý odzrkadľuje aktuálnu cenu na burze. Podľa týchto cien sa aktuálne vypočítava cena jednotlivých položiek.  Bohužiaľ, zatiaľ nie je k dispozícií úplný e-shop s nákupným košíkom atď. Na tejto funkcionalite momentálne intenzívne pracujeme.

Z tohoto dôvodu musíte zatiaľ zasielať svoje objednávky mailom, alebo využite kontaktný formulár.
Pokiaľ sa Vám niektorá položka a cena z online cenníka páči, stačí zaslať email so špecifikáciou daného tovaru a aktuálnej ceny v našom online cenníku. Vašu objednávku Vám obratom potvrdíme a zašleme faktúru, ktorú potom uhradíte do jedného, maximálne do dvoch dní a to buď bankovým prevodom, alebo vložením peňazí na účet našej spoločnosti.

Tovar expedujeme hneď po úhrade danej faktúry. Prípadne si pre tovar môžete prísť aj osobne, vo vopred dohodnutom čase.

Osobný odber

Samozrejme je možný aj osobný odber a platba v hotovosti.

V takom prípade nám túto skutočnosť poznačte do Vašej objednávky. Vašu objednávku Vám rovnako ako v predošlom prípade obratom potvrdíme a zašleme k nahliadnutiu vygenerovanú faktúru s príslušnými cenami. Vzájomne si potom dohodneme obojstranne výhodný termín a svoj tovar si môžete vyzdvihnúť priamo v našej kancelárií v Bratislave.