Kto sme...

 

Celá história našej firmy začala v roku 2010, keď bola založená ako neoficiálna idea - klub, čiže neoficiálne spojenie ľudí, ktorí majú záujem v investičných kovoch. Za cieľ sme si kládli zníženie cien investičného zlata na Slovensku, nakoľko v tých časoch sa na Slovensku z investičného zlata robil exkluzívny artikel - vhodný len pre vybraných ľudí a preto patrične predražený.

Tento náš cieľ sa splnil a musíme konštatovať, že v dnešnej dobe je už cena investičného zlata a aj striebra porovnateľná, niekedy aj nižšia, ako v zahraničí.

 

V roku 2011 sa naša činnosť plne rozvinula a samozrejme všetky predaje aj výkupy robíme prostrednítvom oficiálnych firiem.

 

Od samého začiatku a aj teraz sa snažíme ponúkať čo možno najlepšie predajné ale aj aj výkupné ceny. Preto je naša činnosť, resp. faktúrovanie rozložené medzi nasledujúce 3 firmy tak, aby sme svojim klientom mohli ponúknuť tie najlepšie finančné podmienky.

 

TWINS INVEST s.r.o. 
IČO: 46462040,  DIČ: 2023396474,  IČ-DPH: SK2023396474
 
Číslo účtu: (VÚBSK06 0200 0000 0029 6632 4053

Táto firma vznikla ako hlavná firma pre stránku www.ZLATE-TEHLY.sk. Aktuálne cez túto firmu faktúrujeme všetko investičné zlato, ktoré ponúkame.
 
FLOORPAD s.r.o.
IČO: 44985223,  DIČ: 2022891662,  nie je plátcom DPH
Číslo účtu: (ČSOBSK95 7500 0000 0040 2099 5111
Táto firma nie je plátcom DPH. Prostredníctvom firmy FLOORPAD s.r.o. ponúkame a predávame svojim klientom investičné striebro. Tým pádom zaplatíme DPH za striebro hneď pri jeho kúpe a ďalej ho už neuplatňujeme pri svojich zákazníkoch. Takýmto spôsobom sme vám schopní ponúknuť veľmi výhodné predajné ceny investičného striebra, ale aj výkupné ceny sú u nás bezkonkurenčné a našim klientom v podstate vyplácame ceny akoby s DPH - pri výkupe ich Ag zásob.
 
TWINS Trade s.r.o.
IČO:  35902281,  DIČ: 2021888286,  IČ-DPH: SK2021888286
Číslo účtu: (TatrabankaSK90 1100 000 0026 2375 4545
Je naša servisná firma, ktorá nám zabezpečuje internetovú stránku a ďalšie služby. Prostredníctvom tejto firmy faktúrujeme investičné striebro, pokiaľ ho chcete nakupovať s možnosťou odpočtu DPH. Firma TWINS Trade s.r.o. je normálnym plátcom DPH, takže zásoby nakúpené, alebo aj vykúpené prostredníctvom tejto firmy sa riadia všetkými platnými predpismi o DPH.

 

     Dúfame, že sme vás týmto výkladom našich firiem zbytočne nepoplietli. Išlo nám predovšetkým o objasnenie našej stratégie a tiež o vysvetlenie, prečo niektoré položky sú faktúrované cez jednu a niektoré cez druhú oficiálnu firmu. Ide nám o maximálnu transparetnosť a tiež, aby bolo všetko v súlade s platnými zákonmi a aby naši klienti cítili, že je všetko 100% legálne.

Zároveň nám však ide o to, aby naši klienti profitovali z čo možno najnižších predajných a čo možno najvyšších výkupných cien...