Akú mám záruku, že cena nakúpeného zlata nepôjde dole?

 
Túto záruku Vám nedá nikto.
Podobne ako Vám nikto nezaručí, že ceny tovarov a služieb v budúcom roku porastú, alebo budú klesať. Vo všeobecnosti nám však história dosvedčuje, že vlády neustále míňajú viac a viac peňazí. A túto skutočnosť potom potrebujú kompenzovať väčším množstvom obeživa, čiže peňazí. Tým platy v spoločnosti stúpajú a tým stúpajú tiež výdavky zamestnávateľov, ktoré to musia kompenzovať zvyšovaním cien. Plus, niekedy firmy zvyšujú ceny len tak, bez konkrétnej príčiny, lebo prídu na trh s niečím novým, alebo im to konkurencia na trhu jednoducho dovolí.
Toto celé sa nazýva inflácia a je to prirodzený jav v každom štáte. Niektoré ekonomické teórie hovoria, že ak by nebola inflácia, zvyšovala by sa nezamestnanosť a opačne.

Ale čo to má spoločné so zlatom?
Zlata je na zemi obmedzené množstvo a nedá sa vyrobiť tak jednoducho ako papierové peniaze, alebo čísla v banke. Z tohoto dôvodu zlato slúžilo ako platidlo od nepamäti. A práve z dôvodu že sa nedalo len tak vyrobiť, králi a vlády ho používali na uhrádzanie svojich výdavkov a vojnových reparácií tak, ako sa používa doposiaľ medzi národnými bankami jednotlivých štátov.

Záver:
To že cena zlata v krátkom horizonte porastie, to Vám nezaručí nikto. Rovnako sa môže stať, že cena niektorých alebo všetkých tovarov a služieb v danom štáte bude v budúcom roku klesať. Zamyslime sa ale do minulosti... Kedy naposledy ceny dlhodobo klesali? A podobne je to aj s vývojom ceny zlata.

Vedeli ste že?
Ak by sa zobralo všetko zlato, ktoré kedy bolo na svete vyťažené, zmestilo by sa do dvoch Olypiskych plaveckých bazénov.
A ak by sa z neho urobila kocka, zmestila by sa pod oblúk Eifelovej veže v Paríži.