LBMA good delivery

 

Možno ste sa stretli s termínom "LBMA good delivery". Mnohý predajcovia tento termín až prehnane často uvádzajú, akoby chceli vyvolať pocit, že predávajú niečo lepšie - niečo exkluzívne... Čo však tento termín presne znamená? Pozreli sme sa na túto problematiku.

 

Ako prvé sa pozrime na výraz LBMA...

Skratka LBMA znamená "London Bullion Market Authority". Oficiálna stránka tohto združenia či organizácie je lbma.org.uk. Detailný popis nájdete na: https://en.wikipedia.org/wiki/London_bullion_market

Zjednodušene môžeme povedať, že ide o združenie bánk a ďalších organizácií pôsobiacich na londýnskej burze vzácnych kovov a táto organizácia určuje alebo usmerňuje pravidlá pre tomto sektor.

 

A teraz k termínu "Good Delivery"...

"Good Delivery list" je zoznam výrobcov, resp. firiem zaoberajúcich sa razbou alebo odlievaním investičného zlata a striebra, ktoré sú certifikovavé organizáciou LBMA ako uznávaní výrobcovia. Samozrejme, firmy uvedené v tomto zozname musia dodržiavať všetky kvalitatívne a zrejme aj iné pravidlá, ktoré zoskupenie LBMA určuje.

 

V zásade môžeme uviesť, že všetci významnejší svetoví výrobcovia investičného zlata alebo striebra sa v uvedenom zozname nachádzajú. Ich cieľom je totiž, aby ich výrobky boli štandardne uznávané a obchodované na svetovom trhu. (A svetovým trhom sa myslí aj Slovenská republika a okolité krajiny.)

Takže všetky tehličky predávané či už našou firmou, príp. aj našou konkurenciou, sú logicky razené niektorou z LBMA Good Delivery firmou. Iné by sme ani neočakávali. Takže v podstate LBMA Good Delivery netreba ani prehnane často uvádzať, nakoľko skoro všetky výrobky sú LBMA Good Delivery. Naopak, očakávali by sme, že pokiaľ niektorý výrobok nespĺňa LBMA štandard, práve táto skutočnosť by mala byť uvedená - aby bol zákazník informovaný. 

 

Čiže, všetci výrobcovia a všetky výrobky ktoré sú ponúkané na našich stránkach (ak nie je uvedené priamo pri popise výrobku) sú LBMA Good Delivery. Takže my túto skutočnosť nijak prehnane nezdôrazňujeme.

 

 

Kde si môžete overiť, či sa daný výrobca nachádza v zozname Good Delivery?

Logickou odpoveďou je, hľadať daný zoznam priamo na stránkach LBMA.

Zoznam "good deliver list" sa skladá z dvoch zoznamov. A keď k tomu pripočítame samostatné zoznamy pre striebro, ide o štyry roznamy...

 

Prvý zoznam, tzv. "current list" obsahuje firmy ktoré existujú v tomto čase. Tento zoznam nájdete na:

http://www.lbma.org.uk/refiners-gold-current

a pre striebro je to zoznam:

http://www.lbma.org.uk/refiners-silver-current

 

Ďalším zoznamom je zoznam firiem, ktoré v aktuálnom zozname kedysi figurovali, ale už nie sú. Tieto dva zoznamy nájdete na:

http://www.lbma.org.uk/refiners-gold-former  - pre zlato

http://www.lbma.org.uk/refiners-silver-former  - pre striebro

 

Ešte uveďme, prečo a ako sa firma môže dostať z aktuálneho zoznamu do zoznamu minulých firiem.

Rozhodne neočakávame, že firma je vyradená z dôvodu zníženia kvality, nebodaj falšovania či nedodržania pravidiel. Najpravdepodobnejším a zrejme aj jediným dôvodom je akvizícia danej firmy, t.j. firma zmenila svoj názov, zanikla, alebo bola fúzovaná, čiže spojená a inou firmou.

 

Jedným z príkladov by mohla byť firma Degussa, ktorá zmenila svoj názov na firmu Umicore. Takže keď v dnešnej dobe budete držať v ruke tehličku Degussa a neájdete tohoto výrobcu v zozname "current", oplatí sa pozrieť do zoznamu "former". Keďže firma Degussa sa v zozname "former" nachádza, veril by som tehličke Degussa rovnako ako každej inej Good Delivery. Jednoducho daná tehlička bola vyrazená alebo odliata ešte v čase, keď daná firma existovala a bola uvedená v zozname "current". V dnešnej dobe už daná firma neexistuje - bola predaná inej firme, premenovala sa, alebo bola spojená s inou firmou, takže z aktuálneho zoznamu vypadla. Ale nie je dôvod, prečo by sme jej predošlým výrobkom nemali veriť a z nejakého dôvododu ich odmietať.

 

Toľko teda k pojmu Good Delivery.

Ešte raz zdôrazníme, že všetky výrobky, ktoré sú ponúkané na našaj stránke sú z certifikovaných LBMA Good Delivery firiem a to buď v zozname "current" alebo v zozname "former".