Ako je to vlastne s tým klubom?

Naša stránka vznikla v roku 2010 ako súkromná iniciatíva a za svoj cieľ si kládla propagáciu investičného zlata a striebra na Slovensku, ako aj zníženie, v tých časoch premrštených cien. Z tohoto dôvodu vznikla ako taký neformálny, nikde neevidovaný klub.

Musíme konštatovať, že naplnenie oboch našich cieľov sa podarilo a ceny Au aj Ag sa aj u iných predajcoch v SK dostali do normálu. Dokonca ceny v SK sú momentálne nižšie ako v CZ, o čom svedčí aj niekoľko našich pravidelných klientov v Českej republike.

Medzičasom sa nám však obchod pomerne rozbehol a všetky transakcie sme chceli realizovať legálnym spôsobom. Takže v podstate hneď od začiatku jednotlivé obchody prebiehali na firmu a to najskôr TWINS Trade s.r.o. a momentálne na TWINS INVEST s.r.o., ktorú sme založili v roku 2011.

Takže v podstate aktuálne všetky aktivity vykonávame ako firma. V textoch ale stále ešte môžete nájsť spomenutý klub a vlastne, aj naďalej si ako hlavný cieľ, okrem predaja a výkupu, kladieme aj osvetu a propagáciu investičného zlata a striebra na Slovensku.