Tehlička Kinebar 1 g 999,9/1000 Au
Műnze Őstereich
s hologramom a certifikátom
skladom