Silver American Eagle 1 Oz
!!! verzia 1 - EŠTE STARÁ VERZIA
!!! ROČNÍK 2021 - posledný rok vydania
- v ochrannej bublinke
999/1000 Ag
vypredané