50 pesos Centanario - Mexico
37,5 g čistého Au
(samotná minca váži 41,66 g - 900/1000 Au)
iba výkup